Odyseja kosmiczna: 2001
fantasta.pl > Wiadomość
Etap:   
2009-10-20
Zapowiedź listopadowego numeru SFFiH
ikona wiadomości
30 października ukaże się listopadowy numer miesięcznika "Science Fiction Fantasy i Horror".
Niniejsze wydanie czasopisma jest de facto setnym numerem, jeśli wziąć pod uwagę ciągłość istnienia periodyku Science Fiction, który zmienił nazwę na Science Fiction Fantasy i Horror.
Co zatem znajdzie się w jubileuszowym wydaniu? Przede wszystkim opowiadania grozy. Każdy z listopadowych autorów prezentuje inne podejście do tematu, będzie zatem można i przestraszyć się, i wzruszyć, i roześmiać… Poza tym felietony oraz fragment powieści Kłopoty w Hamdirholm zmarłego 17 września Wojciecha Świdziniewskiego.

Zobacz kartę informacyjną czasopisma Science Ficton Fantasy i Horror 10(49) 2009