Odyseja kosmiczna: 2001
fantasta.pl > Wiadomość
Etap:   
2009-09-20
Profesor Zuovick i Pan Bones zapraszają…
ikona wiadomości
W imieniu Profesora Zuovicka i Pana Bonesa zapraszamy na dziesiąte urodziny Falkonu wszystkich twórców LARPów.

Zgłoszenia wysyłajcie mailem (na slowik27@o2.pl), podając:
- imię, ksywkę i nazwisko twórcy/twórców LARPa;
- tytuł LARPa;
- krótki opis do informatora;
- ogólny zarys fabuły w kilku zdaniach (do wiadomości organizatorów);
- liczba osób biorących udział w grze (jeśli to ważne z podziałem na płeć);
- czas gry (wraz z podsumowaniem);
Organizatorzy czekają na Wasze zgłoszenia!