fantasta.pl > Wiadomość
Etap:   
2022-02-16
Umierając, żyjemy - recenzja
ikona wiadomości
W ramach popularnej serii wydawnictwa Rebis Wehikuł czasu ukazała się w naszym kraju kolejna znakomita, uznawana za jedno z największych dzieł światowego science fiction pozycja – porywająca powieść Roberta Silverberga pt. Umierając, żyjemy. Autor podejmuje ciekawy wątek telepatii, który w mej ocenie nie został dotąd wykorzystany w literaturze w taki sposób, na jaki zasługuje.

Zapraszamy do lektury recenzji Urszuli Janiszyn.