fantasta.pl > Wiadomość
Etap:   
2019-05-13
Fabryka smoków - recenzja
ikona wiadomości
Pierwsza odsłona cyklu Jonathana Maberry'ego o losach superżołnierza Joego Ledgera i jego wiernych kompanów z Wojskowego Departamentu Nauki – Pacjent zero – nie spotkała się z moim ciepłym odbiorem. Stało się to za sprawą sztampowości i charakteru powieści klasy B. Niezrażona tym faktem, dałam szansę kontynuacji, zasiadając do lektury drugiego tomu pt. Fabryka smoków, który ukazał się w naszym kraju nakładem Wydawnictwa MAG. Czy to była dobra decyzja?

Zapraszamy do lektury recenzji Urszuli Janiszyn.