fantasta.pl > Wiadomość
Etap:   
2018-08-01
Triumf Endymiona - premiera
ikona wiadomości
Zwieńczenie cyklu hyperiańskiego w serii Artefakty, czyli Triumf Endymiona ukazał się dzisiaj nakładem wydawnictwa MAG i został objęty patronatem medialnym naszego portalu.


Od upadku Hegemonii większością planet rządzi Kościół katolicki wraz z tajemną organizacją Pax. Okazuje się jednak, że nowej władzy zagraża Enea, która ma się stać nowym mesjaszem ludzkości. Ścigani przez wszechwładny Pax dziewczynka i jej ochroniarz Raul Endymion przemierzają czas i przestrzeń, by w końcu trafić na Ziemię ukrytą poza naszą galaktyką przez tajemniczą siłę...