fantasta.pl > Wiadomość
Etap:   
2017-04-18
Trylogia Solarna - wyniki konkursu
ikona wiadomości
Laureatem konkursu został Piotr Piosna (Chrzanów).

Gratulujemy!

Prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe:

1. Melbourne
2. Juliusz Verne, Herbert George Wells, Edgar Rice Burroughs
3. Posłańcy opętania, Cumulus Mortem