Odyseja kosmiczna: 2001
fantasta.pl > Wiadomość
Etap:   
2010-01-05
Nowe propozycje wydawnictwa e-bookowo
ikona wiadomości
Nakładem wydawnictwa e-bookowo ukazały się w wersji elektronicznej dwie pozycje autorstwa Marka Falzmanna.
Powieść science-fiction Upadek traktująca nie tylko o upadku komety, ale przede wszystkim o upadku obyczajów, kultury, upadku człowieka, nagle sprowadzonego do roli człekokształtnej małpy, w której pozostały jeszcze resztki pamięci o niedawnych osiągnięciach technologicznych.
Opowiadania SF&F - zbiór opowiadań będących swoistym podsumowaniem twórczości autora. Teksty już publikowane w czasopismach, a teraz poddane nowej korekcie i rozwinięte.